Alex van Erning

“Gejo van der Kaaden was mijn klant/opdrachtgever bij NRC voor de dienst managed services. In deze rol heb ik Gejo leren kennen als een vakkundig professional die op het scherpst van de snede het spel tussen klant en leverancier wist te spelen. Desondanks wisten we elkaar op persoonlijk vlak te respecteren en te inspireren.”

— Alex van Erning, was Gejo’s supplier

Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.